Hỏi đáp

Vũ Quang Tú ở Bắc Ninh – Lừa đảo ngừng ngay giao dịch

Nếu bạn đang giao dịch trên internet mà gặp thằng này thì dừng lại ngay nhé, cho dù 100k cũng dừng gấp.

Chuyên lừa đảo, có thể xem bài Review lừa đảo của nó ở đây

Vũ Quang Tú Coporation ở Bắc Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *